5 Weekendenswingen inRivierenland
Zoek op een van onderstaande filters

St. Pieterskerk Beesd

Voorstraat 90
Beesd

De huidige zaalkerk werd in 1825, na een grondige verbouwing van de middeleeuwse St. Pieterskerk, in gebruik genomen. Aan de oostkant verwijderde men het koor en daar verrees een nieuw ingangsportaal. Bij de restauratie, is ontdekt, dat men bij de verbouwing in 1825 gebruik heeft gemaakt van ouder bouwmateriaal.  Zo liet men één rij van vier pilaren staan om daartussen een nieuwe muur op te metselen die vervolgens als noordelijke buitenmuur dienst ging doen. Aan de zuidkant liet men de middeleeuwse muur intact en plaatse men slechts nieuwe ramen in de gevel.  Het dak werd verlaagd maar men liet de oude kapconstructie voor een deel intact. Bij de graafwerkzaamheden in de kerk zijn de funderingsresten van een vroegere kerk aan het licht gekomen. Deze kunnen met enige zekerheid gedateerd worden in de periode 1000-1100! Alle nieuwe “vondsten” geven ons een beter inzicht in de geschiedenis van het gebouw en daarmee ook van het kerkelijk leven in Beesd.

Een van de opmerkelijkste conclusies is, dat het dorpje Beesd een hallenkerk moet hebben gehad van een omvang die in menige Hollandse stad niet zou hebben misstaan.

De prachtige mahoniehouten preekstoel dateert uit 1825. Het is nog dezelfde kansel waar op 9 augustus 1863 Abraham Kuyper bevestigd werd als predikant van Beesd. Ook het orgelfront dateert uit 1825.

Verschillende keren in de geschiedenis heeft reparatie en / of onderhoud plaatsgevonden. In 1913 werd een nieuw orgel gebouwd in de oude kas door fa. J.J. de Koff uit Utrecht.

×