5 Weekendenswingen inRivierenland
Zoek op een van onderstaande filters

Sint- Maartenskerk Tiel

Sint- Maartenskerk Tiel Website

Kerkplein 3,
4001 MX Tiel

Aan de rand van het centrum van Tiel torent de Sint- Maartenskerk al eeuwen boven de andere gebouwen uit. De kerk is genoemd naar Sint Maarten, de Hongaarse edelman (geboren ± 316), die later bisschop werd. Schriftelijke bronnen en de resultaten van het oudheidkundig bodemonderzoek in 1958 vertellen ons, dat de huidige Sint-Maartenskerk is opgebouwd op de plaats, waar een christelijke begraafplaats was. Het eerste kerkje was een rechthoekige zaal van 6 X 15 m. In de daarop volgende 3 eeuwen werd de kerk uitgebreid tot een driebeukige Romaanse kerk met een zware toren. Dit gebouw bleek te klein. Er volgde een, honderden jaren durende, periode van afbraak en herbouw met als uiteindelijk resultaat een grote Gotische kerk in de eerste helft van de 16e eeuw. In de tweede wereldoorlog 1940-1945 werd de kerk grotendeels verwoest, maar dank zij grote financiële steun van de overheid in de periode 1957-1964 in de huidige vorm herstelt.

Carillon
Van de tien luidklokken die in de tweede helft van de 16e eeuw in de toren hingen zijn er nog slechts vier over. In 1734 werden de kleinste twee als brons verkocht, drie anderen ondergingen datzelfde lot in 1881, van nummer zes weten ze niet wanneer hij is verdwenen. Drie van de bewaard gebleven klokken staan achter in de kerk opgesteld, deze zijn in de 2e Wereldoorlog zover beschadigd dat ze niet meer bruikbaar zijn. Er hangt nog één historische klok in de toren: De Salvator (2410 kg, 1552) van Jan Moer, deze doet tot de dag van vandaag dienst als luidklok. In 1964 is door klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts uit Asten een carillon met 47 klokken gegoten. De zwaarste klok weegt 2295 kg, het lichtste klokje slechts 13,5 kg. Samen wegen de 47 klokken 11.393 kg. De wekelijkse bespeling is op zaterdag van 14.00-15.00 uur.

Tips en info voor het concert:

🎹 Het is een ligconcert dus neem je matje, matrasje of zitzak mee! Naast ligplaatsen hebben we ook een (beperkt) aantal zitplaatsen.
🎹 Het kan koud zijn in de kerk dus zorg voor warme kleding en/ of een dekentje.
🎹 Het concert is gratis toegankelijk. Het is niet mogelijk om te reserveren dus wees op tijd. Vol= vol!
🎹 Om 18.30 uur gaan de deuren van de kerk open. Er staan medewerkers voor u klaar om u een plaats toe te wijzen.
🎹 Het is voor en na het concert mogelijk om een drankje te kopen. Er is geen pauze.
🎹 Om 19.30 uur begint het concert en sluiten we de deuren van de Kerk. Het is niet mogelijk om daarna nog de kerk te betreden.
🎹 Tot slot wensen wij u heel veel plezier tijdens ons openingsconcert. 

×