5 Weekendenswingen inRivierenland
Zoek op een van onderstaande filters

Markt in Buren

Markt
Buren

Beschrijving Stadhuis
Het pand werd op 22 januari 1554 gekocht door burgemeester Griet Wijnen voor 525 zilveren Keysers-guldens, voor de aankoop was het raadhuis namelijk een particulier woonhuis en tot 1608 zag het stadhuis er dan ook uit als een gewoon woonhuis maar de burgemeester en schepenen van Buren gaven Adriaen Frederikszoon de opdracht het pand te verbouwen. Het kreeg toen een trapgevel met op elke trede een stenen beeldje en een bordes van steen met beeldjes op de trapreling.
In het midden van de 18e eeuw werden veel van de gevels van de huizen in Buren verwijderd en zo werd dus ook de gevel van het stadhuis tussen 1739-40 gemoderniseerd. In 1964 werd het districthuis links van het stadhuis bij het gemeentehuis getrokken.
Na de gemeentelijke herindeling van ’78 werd het pand aan de Markt te klein, het gemeentehuis werd toen naar de Herenstraat verhuist waar een nieuw pand werd gebouwd op de plaats van de oude lagere school en zo kwam er een einde aan 430 jaar geschiedenis. In 1999 is de gemeente weer vergroot door de samenvoeging van de gemeente Buren met de gemeenten Maurik en Lienden, tegenwoordig is het gemeentehuis gevestigd in Maurik.

Beschrijving Stadspomp
Goede watervoorziening is voor de stad buren in de 18e eeuw van levensbelang. De daken van de meeste huizen waren met riet bedekt en er stonden veel hooibergen. Er was al veel langer een pomp op de Burense markt, maar uit notulen van het overleg tussen de drost en de magistraat blijkt dat deze aan vernieuwing toe is. De drost en de magistraat besluiten opdracht te geven tot het bouwen van een nieuwe pomp van vijf of zes voet hoog met een koperen vergaarbak waarmee de aanjager van de brandspuit snel gevuld kan worden.

Tegenwoordig geeft de pomp geen water meer. De Latijnse inscriptie boven de kranen geldt nu niet meer, maar herinnert nog aan de hoofdreden voor de vernieuwing van de pomp: ‘Crassante Flamma Civibus Solatio’. Vrij vertaald: ‘Wanneer de vlammen woeden, ben ik de burgers tot troost’.

Beschrijving Stadswaag
Een waag is een gebouw waar goederen werden gewogen. Het recht op een waag was één van de stadsrechten en handelaren werden verplicht producten zoals kaas en boter in de stadswaag te laten wegen. Een waag bevorderde de eerlijke handel, onmisbaar voor de stad als betrouwbaar handelscentrum. Tegen de westgevel van de Hervormde Kerk in Buren staat een eenvoudig waaggebouwtje, bestaande uit een vroeg 19e eeuwse galerij met ronde bogen, waartussen Toscaanse halfzuilen staan.

Stadhuis MARKT Buren - Muzikale Monumenten
×